Welcome to SonesVN

Tìm kiếm Blog này

[SONESvn sub] Dangerous Boys Unaired Scenes ep 1 Cut [18.12.11]

Online

[SONESvn Sub] London Olympics Cheering Clip - SNSD Cut [06.07.12]

V-Trans: Chivigne
Timer + Encoder: Migo_SeoSic
Brought to you by www.sones-vn.com

[07.07.12] 'Paparazzi' đạt vị trí thứ nhất trên các bảng xếp hạng 'Daily Singles' của Oricon và Tower Records


Trong một báo cáo gần đây từ Tower Records, đã được tiết lộ rằng trong tuần đầu tiên phát hành, 'PAPARAZZI' của SNSD đã chứng tỏ một sự hiện diện mạnh mẽ và được xếp hạng nhất trên BXH "Daily Singles" của Tower Records trong toàn bộ thời gian từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7.

[PICS] SNSD @ Airport to Japan || 08.07.12

Thông báo sử dụng lại tên miền

Do chuẩn bị cho 1 4rum hòan tòan mới nên để mọi người có thể vào blog trong 2-3 ngày.
Chúng tôi sẽ trở lại tên miền như lúc trc

[PICS/VIDS] Taetiseo MC Cut @ MusicCore || 07.07.12

[VIDS] Hyo Yeon @ DWTS || 06.07.12Re-up by GaUnIn-T-Osin@sones-vn.com